6 Aralık 2013 Cuma

ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ (OSGB) NEDİR?


Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) yasal olarak; “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş, İşyerlerine İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerini vermek üzere kurulmuş, mevzuatın gerektirdiği fiziki ve tıbbi donanıma sahip, iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin (İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı ve Diğer Sağlık Personelinin) oluşturduğu özel kuruluşlar” şeklinde tanımlanmaktadır.
Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB), İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri yönetmeliği ile tanımlanmış; en son yasal düzenlemelere göre 1 işçinin dahi çalıştığı sanayiden sayılan ve sayılmayan her türlü iş yerine; iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı sağlayan kuruluşlardır.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan “İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Tebliği” 25 Kasım 2009 tarih ve 27417 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İlgili yönetmelik, daha önce yayımlanan “işyeri ortak sağlık ve güvenlik birimleri ile Ortak Sağlık Güvenlik Biriminin Çalışma esas ve usulleri” hakkındaki yönetmelik çerçevesinde faaliyet gösterecek olan “Ortak Sağlık Güvenlik Birimi“nin de yetkilendirilme ve çalışmaya başlamalarını sağladı.

www.artiguc.com.tr

ÖZEL VE KAMU İŞLETMELERİ HER AN DENETLENEBİLİRSİNİZ

6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile önceden işçileri kapsayan iş sağlığı ve güvenliği hak ve sorumlulukları artık memur ve diğer kamu personelini de kapsamaktadır.
Devlet kurumlarında iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırma zorunluluğu Temmuz 2016 ertelenmiş olsa da Risk Analizi, Çalışan Eğitimleri, Periyodik sağlık kontrolleri ve Acil Eylem Planları için kademeli geçiş söz konusu olmadığından yasanın yürürlüğe giriş tarihi olan 01.01.2013 tarihi itibariyle yasal zorunluluk başlamış bulunmaktadır.
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Devlet Okullarını ve tüm devlet kurumlarını henüz yapılmamış olan Risk Analizi, Çalışan Eğitimleri, Periyodik Sağlık Kontrolleri ve Acil Eylem Planları için büyük para cezaları beklemektedir. Örneğin risk analizi yapmamak ya da yaptırmamak ilk ay için 3.234 TL devam eden aylar için 4.851 TL, Acil Eylem Planı ilk ay için 1.000 TL, aykırılığın devam ettiği her ay için 1.000 TL, Çalışan Eğitimleri verilmeyen her bir çalışan için 1071 TL para cezası uygulanmaktadır. Burada ilk aydan kasıt uygulamanın yürürlüğe giriş tarihi olan 01.01.2013 tarihidir. Ve kaba bir hesap yapmak gerekirse bu gün denetlemeye gelindiği takdirde sadece Risk analizi ve Acil Eylem Planları için ödenecek ceza 62.744 TL olup çalışan sayısına göre belirlenecek olan İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri cezaları bu hesaba dahil değildir.
Risk Analizi, Çalışan Eğitimleri, Periyodik Sağlık Kontrolleri ve Acil Eylem Planları hizmeti nerelerden alınabiliyor sorusunun cevabı İş yerinde görevli İş Güvenliği Uzmanı ve işyeri hekimi, onların olmaması durumunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinden bu hizmetler alınabilir. Milli Eğitim bakanlığına bağlı tüm Devlet Okullarının ve tüm devlet kurumlarının bir an evvel idari para cezalarıyla karşılaşmadan Risk Analizi, Acil Eylem Planı, Çalışan Eğitimleri ve periyodik Sağlık Kontrollerini yaptırmalarını öneriyorum. 


Fatma ULUSOY
İş Güvenliği Uzmanı

Yasal zorunluluklarınız hakkında bilgi almak için   http://www.artiguc.com.tr